Vriendschap

Vriendschap.

Er zijn mensen, die “vriendschap” sluiten, omdat ze denken er beter van te kunnen worden. Ze denken, dat het materieel en/of zakelijk voordeel kan opleveren, nu of mogelijk in de toekomst. Dat zou ik geen vriendschap durven noemen. Zal ik het maar uitgekooktheid noemen? Dat is het toch? Is het eerlijk, te doen of je iemand heel graag mag, terwijl het je alleen maar gaat om eigen voordeel? Ik vind het misleiding en zoals gezegd uitgekookt.
Het is niet waard, wat vriendschap waard hoort te zijn.

Oprechte Vriendschap komt vanuit de Ziel. En het maakt niets uit, of iemand oud is, jong is. Leeftijd is van geen enkel belang. Vijftig jaar ouder, dertig jaar jonger. Het doet er niets toe, of een mens zwart, geel of paars, mooi of lelijk is, of door mensenogen bezien een hoge positie heeft, of het tegenovergestelde, of helemaal geen werk heeft. Een functie heeft een ieder. Het maakt niets uit.

Vriendschap komt niet tot stand via de hersenen. Het is dat diepe gevoel en van daaruit het grote respect voor wat de ander is. Vriendschap komt van twee kanten. Vriendschap deel je, vriendschap vermenigvuldig je. Het is pure liefde. Soms heeft de één kracht nodig, dan vult de ander dat aan.

Mensen vinden meestal dat liefhebben alleen maar lichamelijk is. Telepathie, werkelijke kosmische, werkelijke intermenselijke, is niets anders dan jezelf geven en opgaan in. Dikwijls zeggen mensen in moeilijke tijden, perioden van ziekte en verdriet bijvoorbeeld, dat al die vermeende vrienden .plots uit beeld zijn. Het bleken alleen maar kennissen te zijn. Mogelijk was je zelf ook alleen maar een kennis? Liet je zelf de mensen die je na stonden, maar toch dierbaar waren en waar je zelfs meer contact mee had willen hebben, maar gaan?
Je gunde je zogenaamd geen tijd. Bang misschien? Waarvoor? Te dichtbij? Afgewezen te worden? Wees dan niet verbaasd, verontwaardigd of beledigd, dat Vrienden uiteindelijk toch alleen maar kennissen leken (!) te zijn. Léken te zijn, want misschien trokken zij zich terug, omdat de ander het toch niet op prijs scheen te stellen. En je wil niet tot last zijn toch?

Echte Vriendschap is mooi in het leven. Het vult aan. Je geeft en ontvangt. Het verwarmt Hart en Ziel. Ja, je moet er wel wat aan doen. Even (of niet even) een telefoontje, of een mailtje. Belangstelling. Het is dik de moeite waard.

Gelijkwaardige energie is gebaseerd op een diep gevoel .Bewustzijn. En het delen daarvan is SUPER. Wat wil een mens dan nog meer?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.