Natuurgerichte Psychotherapie

Ik werkte ook twaalf-en-een-half jaar in de Psychiatrie, waarvan 8 jaar als begeleider en de overige jaren als muziektherapeut. Veel opleidingen en cursussen heb ik gevolgd in de Psychiatrie, o.a: psychopathologie, genrespecifieke hulp, omgaan met agressie en heel veel praktijklessen “on-the-job”, op verschillende soorten locaties in verschillende steden.

In mijn eigen praktijk worden geen agressieve, onderdrukkende, te weinig oplossende medicijnen gebruikt. Een paar weken zo’n onderdrukkend medicijn is niet zo erg, maar het lost niets op. Het geneest niet. En de bijwerkingen….?
Het geeft even de nodige ruimte en “rust”, misschien….?

De oorzaak komt meestal uit een onbekend ver terrein en bij het zoeken daarnaar, is het een eerste vereiste, je als therapeut, onbevooroordeeld in te stellen op je cliënt en je zeker niet te plaatsen boven die ander.

In mijn Natuurgerichte Psychotherapie, staan mij, behalve de gespreksvormen, zeer intensief luisteren en scherp waarnemen, ook andere (combinaties van) methodes ten dienste, zoals de Klassieke Homeopathie en de veelomvattende Malva-therapie: behandelingen met de Ankh, de Kosmische Schijf, het behandelen van chakra’s en aura’s, het werken met kleuren en licht, etc.

Mijn doel is, je bij JEZELF te brengen. Om de programmaties van vroeger, die er ook voor zorgen, niet volledig JEZELF te kunnen zijn, te ontkrachten en langzamerhand op te ruimen, waardoor je ten alle tijden een gelukkiger mens zult zijn.

Zeg niet, dat het niet kan. Alles kan. Ook dat. Vaak best een klus, maar je hebt toch wel meer klussen in je leven gedaan, die goed gelukt zijn?