Levensloop

Een gewoon leven met hoogtepunten en dieptepunten. Toch waren de hoogtes en dieptes voor mij altijd anders dan voor de meeste mensen. Ik bekijk de dingen anders. Ruimer! En ja, dat maakt het meeste toch makkelijker. Het probleem duurt korter. Er is geen waarom, alleen maar daarom.

Zuiverheid, eerlijkheid is van groot belang in mijn leven. Wat dat betreft ben ik ook streng ten opzichte van mijzelf. Mijn hele leven ben ik al op zoek naar oprecht, waarlijk contact. Ik vind dat zeker in de natuur. Bomen, planten, dieren. Kortom de natuur. Daar zitten geen onoprechtheden tussen. Het is een open en eerlijk contact. Het is delen van bewustzijn. Dat is meer dan verrukkelijk. Datzelfde geldt voor muziek. Dat is in heel veel gevallen een bemiddeling tussen de geest en het zintuiglijke. Muziek is een Goddelijke Kunst.

Als kind was ik heel vrolijk en geliefd. Geboren in een huis met altijd ruziënde ouders. Ook dat heeft me doen zijn, die ik ben; nog steeds meestal “speels“ en vrolijk. Ik heb begrepen waarvoor dit alles nodig was. Niets is zomaar.

Na een middelbare opleiding en een paar baantjes, jong getrouwd, na veel jaren gescheiden. Drie even oprechte zonen en een fijne kleindochter. Ik besef heel goed een rijk gezegend mens te zijn. Natuurlijk ging het niet allemaal vanzelf. Gelukkig maar.

Mijn hele leven was er de muziek die ik beoefende. De piano was enorm belangrijk. Kerkorganist was ik slechts enkele jaren. Het kon mij niet voldoende boeien. Later kreeg ik de bijzondere lessen van Peter de Kleer, een zeer begaafd concertpianist en een groot pianopedagoog in zijn tijd. En nog maar in het jaar 2013 deed ik een erkende hogere beroepsopleiding “Componeren, Arrangeren en Songwriting” bij ProMusic in Amsterdam.

Een bijzondere opleiding bij een ook weer bijzonder mens. Een voormalig concertpianist met enorm veel kennis, begaafdheid en gevoel, die ongeveer 4 jaar Conservatoriumkennis perste in één jaar en die kennis niet als een dode computer aan ons doorgaf, maar zeer bezield aan ons overbracht.
Ook dat was een geweldige ervaring.
In mijn leven ben ik zo rijk, geregeld van zulke bijzondere mensen op mijn weg te hebben.

Tevens begon ik, toen mijn jongste zoon een jaar of tien was, ook een vierjarige Hbo-opleiding Klassieke Homeopathie, voorafgegaan door een tweejarige Medische Vakcursus. Direct na het behalen van die diploma’s voegde ik daar nog aan toe een energetische therapieopleiding tot aura- en chakraspecialist, oftewel Malva A-therapeut.

Vervolgens werkte ik ruim twaalf jaar in de Psychiatrie, waarvan acht jaar als begeleider en vier jaar als muziektherapeut. Daar kreeg ik velerlei opleidingen en cursussen, waaronder bijvoorbeeld Psychopathologie, Genrespecifieke Hulpverlening en Omgaan met Agressie.

Altijd was ik me er van bewust, dat noch ik, noch enig ander hulpverlener, meer was dan de cliënt.We zijn allen onderweg naar hetzelfde doel.
Nooit stelde ik me boven de cliënt. Ik probeerde werkelijk te doorzien wie en wat de ander was. Dat schiep een groot respect en vertrouwen wederzijds.

Tussen dat alles door gaf ik ook ruim twaalf jaar les “Spreken in het Openbaar” bij het gerenommeerde communicatie-instituut “Rhetorica”, in die tijd nog gevestigd in Dordrecht. En ook dat betekende voor iedereen die mijn lessen volgde: “Zijn zoals JIJ bent “.

De laatste tien jaar ben ik ook actief als PGB-Begeleider.

Van 1992 t/m 2002 volgde ik ook nog het zeer bijzondere Kosmische College, waarvan er, over de hele wereld verspreid, op nog 11 plaatsen, diezelfde informatie werd doorgegeven over andere planeten, hun zijn, en hun invloed op alles.
Altijd in volkomen vrijheid. Zo van: “Hier is de informatie, die we jullie willen geven, zie maar wat je er wel, of niet, mee doet“.

Ik acht nu de tijd gekomen, ook daar wat mee te doen.