Mars, de Rode Planeet

Mars, de Rode Planeet.

Mars is zeker geen planeet van oorlog, zoals sommige mensen denken. Mars is van veel beschuldigd. De onzin. Mars heeft een heel groot kosmisch bewustzijn. Heel veel kennis is aanwezig. Mars is de planeet van de techniek. Er worden ruimteschepen gebouwd, ook voor andere planeten in en buiten ons zonnestelsel. De vorm wordt bepaald door de wensen van de gebruiker .Op Mars is men altijd op zoek naar verandering en vernieuwing. Dat voorkomt stilstand en het vasthouden van het oude.

Het intellect van de mens groeit en brengt grote technologische kennis. Hij bouwt ruimteschepen, heeft voet op de Maan gezet, kan ons zonnestelsel verkennen… Maar hoe minder de mens met z’n gevoel verbonden is, des te meer zal de techniek zich tegen hem keren.

Mars is een van de kleinste planeten van ons zonnestelsel. De diameter is slechts de helft van de Aarde. De temperatuur is tamelijk constant, ongeveer 16 graden. Op de polen van Mars bevinden zich ijskappen. Ooit, heel lang geleden, waren er op Mars grote rivieren. Tijdens de ontwikkeling van Mars bleek het echter noodzakelijk, het water te verwijderen. De bewoners hadden wel heel veel plezier van het water gehad, maar het was noodzakelijk dat op te offeren. Op Mars komen geen delfstoffen voor, maar men kent wel alle mineralen die op Aarde en andere planeten in en buiten ons zonnestelsel voorkomen.

Mars is een rode planeet, die werkt op de rode factoren in het menselijk bestaan op Aarde. Het werkt op rode bloedlichaampjes, het werkt op adrenaline. Het werkt dus ook op de bloeddruk. Maar dat wil niet zeggen, dat Mars een planeet van boosheid is. De technologie op Aarde is afkomstig van Mars en is verder gevorderd, dan de gemiddelde mens mag weten van de Aardse machtshebbers. Mars brengt teweeg, dat een mens alles wil verkennen tot de buitenste grenzen van het bewustzijn. Wees niet bang voor veranderingen. Begroet ze met blijdschap. Nieuwe ervaringen. Grensverleggend. Vrijheid!

Mensen beoefenen van alles. Godsdienst, astronomie, het raadplegen van een orakel, astrologie, tarot…………………………. maar het beoefenen van gedachtekracht? Neen. Als men besefte welk een enorme krachten dat zijn, zou men zich wel duizend maal bedenken, voor men zich angst en negativiteit laat aanpraten. Aanpraten ja. Angst voor ziekte, angst voor dood. Dood bestaat helemaal niet. Het is slechts het veranderen van vorm. Loslaten en verder gaan. Luister niet naar de media, de politiek etc. die negativiteit over je uitstorten. Het heeft invloed. Negatieve invloed. Energie maakt energie aan. Liefde maakt liefde aan. Positiviteit maakt positiviteit aan. Zo belangrijk zijn gedachten.

De expansie die Mars teweeg brengt is alles willen verkennen tot aan de buitenste grenzen van het bestaan en het bewustzijn. Jezelf geen beperkingen op leggen of laten opleggen. Vrijheid! De vele echtscheidingen ontstaan door de invloed van Mars. Het oude ingevuld. Verder groeien. Grenzen verleggen. Vrijheid. De Ziel, die verder wil groeien. Alles bij het oude willen houden en geen nieuwe ervaringen willen opdoen, dat is een saai, grijs leven. De politiek moet worden omgevormd en het geldstelsel dendert op z’n grondvesten. Revolutie is evolutie. Vernieuwing. Vrijheid. Het oude is voorbij.

Leven op Mars, leven in de kosmos… Er in liefde een relatie mee aangaan. Bewustzijn delen. Het is groots! Nooit en nooit zullen zij ons kwaad doen. Dat doen alleen mensen maar. Het bewustzijn van al die anderen in het universum is veel groter en dan voer je geen oorlog, dan hoef je geen macht, dan wil je alleen maar delen, vermenigvuldigen in bewustzijn.

Leven op andere planeten

Leven op andere planeten.

Kan dat niet? Waarom niet? De mens het superwezen in dat onnoemlijk grote universum? O ja? Waarom?

Als je nog nooit een vis in het water had geweten, zou je denken, dat daar geen leven mogelijk was. Als mens kun je daar zonder hulpmiddelen niet leven. Vissen zijn aangepast aan hun omstandigheden. In onze Aarde leven ook tal van wezens. Aan die omstandigheden aangepast. Ook daar zou je als mens zonder aanpassingen niet kunnen leven.

De mens een superwezen? In ons zonnestelsel – het 13e van de meer dan 200 – is het alleen maar oorlogszuchtig op de planeet Aarde. Het mensdom wil macht, eer, wapens, oorlog. Waarom toch? Of dat zo super is? Geen enkele bewoner van de andere planeten in ons 13e zonnestelsel, heeft die hebberigheid, die machtswellust en die zucht naar eer.

Mensen zijn vaak bang voor buitenaards leven, omdat ze ervan uitgaan, dat alle wezens zo zijn als mensen. Want een mens zou meteen planeetje willen veroveren, op zoek naar schatten, materie, rijkdom, bezit. Macht en macht en nog eens macht.

Nou, zo werkt dat buitenaardse leven echt niet. Integendeel. Ook al probeert men bewust en soms onbewust, je dat te doen geloven. Laat je toch geen angst aanpraten. Ik zou denken, dat het mensdom te zijner tijd wel wat zeer goed bedoelde hulp van “buitenaf” zou kunnen gebruiken, omdat ze er zelf niet meer uit komen!

Op Mars was heel lang geleden inderdaad veel water. Ook op Mars was en is nog steeds leven. Maar zij leven ín de planeet Mars. Niets van gezien? Ja, keer op keer blijkt, dat de mens wel meer niet ziet, of niet wíl zien. Soms ook niet mág zien, of van aardse machtshebbers niet mógen doorgeven, want stel je voor, dat ze daardoor hun super aardse macht kwijt raken.

Mars de planeet van oorlog? Wel zeker niet! Mars is de planeet van de techniek.

Zeker zijn er geweldige mensen met ruimere blik en geen last hebbend van al die mensdommelijke eigenschappen. Gelukkig wel. Mensdom. Te vaak een zeer toepasselijk woord.

Vriendschap

Vriendschap.

Er zijn mensen, die “vriendschap” sluiten, omdat ze denken er beter van te kunnen worden. Ze denken, dat het materieel en/of zakelijk voordeel kan opleveren, nu of mogelijk in de toekomst. Dat zou ik geen vriendschap durven noemen. Zal ik het maar uitgekooktheid noemen? Dat is het toch? Is het eerlijk, te doen of je iemand heel graag mag, terwijl het je alleen maar gaat om eigen voordeel? Ik vind het misleiding en zoals gezegd uitgekookt.
Het is niet waard, wat vriendschap waard hoort te zijn.

Oprechte Vriendschap komt vanuit de Ziel. En het maakt niets uit, of iemand oud is, jong is. Leeftijd is van geen enkel belang. Vijftig jaar ouder, dertig jaar jonger. Het doet er niets toe, of een mens zwart, geel of paars, mooi of lelijk is, of door mensenogen bezien een hoge positie heeft, of het tegenovergestelde, of helemaal geen werk heeft. Een functie heeft een ieder. Het maakt niets uit.

Vriendschap komt niet tot stand via de hersenen. Het is dat diepe gevoel en van daaruit het grote respect voor wat de ander is. Vriendschap komt van twee kanten. Vriendschap deel je, vriendschap vermenigvuldig je. Het is pure liefde. Soms heeft de één kracht nodig, dan vult de ander dat aan.

Mensen vinden meestal dat liefhebben alleen maar lichamelijk is. Telepathie, werkelijke kosmische, werkelijke intermenselijke, is niets anders dan jezelf geven en opgaan in. Dikwijls zeggen mensen in moeilijke tijden, perioden van ziekte en verdriet bijvoorbeeld, dat al die vermeende vrienden .plots uit beeld zijn. Het bleken alleen maar kennissen te zijn. Mogelijk was je zelf ook alleen maar een kennis? Liet je zelf de mensen die je na stonden, maar toch dierbaar waren en waar je zelfs meer contact mee had willen hebben, maar gaan?
Je gunde je zogenaamd geen tijd. Bang misschien? Waarvoor? Te dichtbij? Afgewezen te worden? Wees dan niet verbaasd, verontwaardigd of beledigd, dat Vrienden uiteindelijk toch alleen maar kennissen leken (!) te zijn. Léken te zijn, want misschien trokken zij zich terug, omdat de ander het toch niet op prijs scheen te stellen. En je wil niet tot last zijn toch?

Echte Vriendschap is mooi in het leven. Het vult aan. Je geeft en ontvangt. Het verwarmt Hart en Ziel. Ja, je moet er wel wat aan doen. Even (of niet even) een telefoontje, of een mailtje. Belangstelling. Het is dik de moeite waard.

Gelijkwaardige energie is gebaseerd op een diep gevoel .Bewustzijn. En het delen daarvan is SUPER. Wat wil een mens dan nog meer?

Angst

Angst.

Angst is een aangeprate zaak.

Vaak begint het al heel vroeg. Je vader, je moeder hebben angst voor dit of voor dat. Misschien voor onweer, of voor “ struikrovers”, muizen, spinnen en nog zo veel. Als heel klein kind begrijp je dat mogelijk nog niet, maar je voelt wel heel veel. Een spreekbeurt op school. “Ben je niet zenuwachtig?” Zenuwachtig? Wat is dat dan? Moet dat? Het wordt aangepraat.

Je hoeft nergens bang voor te zijn. Waarom zou je. Waarom zou je? Helpt het je? Soms ben je wel op je hoede, maar dat is heel wat anders dan bang zijn. Je steekt je kop niet in het zand, je overdenkt de mogelijkheden, maar bang? Neen. Je vertrouwt op je gevoel en je gezonde verstand.

Als je alle angsten krijgt, die mensen, regeringen, de media etc. je proberen aan te praten, heb je geen leven meer. Sterf je duizend doden, nog voor je 100 jaar later werkelijk gestorven bent. Is het je wel eens opgevallen, als je bijvoorbeeld de televisie aan zet, wat de onderwerpen te vaak zijn. Ziekte, dood en verderf. Je kunt er aan alle kanten mee vergiftigd worden. Is het misschien indirect ook een manier om de mensheid klein te houden?

Ik ga ervan uit, dat ik niet ziek word, of dat ik, of mijn geliefden een auto-ongeluk krijgen, aan de drugs raken, ontvoerd worden, in een vliegtuig zitten, wat mogelijk neerstort, in de ban komen van valse mensen, verkeerde organisaties etc. etc. Ik ga er vanuit dat het niet zal gebeuren. Het verbaast me vaak, dat godsdienstige mensen angst hebben. Waar is dan hun vertrouwen ?

Natuurlijk houd ik wel rekening met. Wat zou ik doen, als er dit of dat gebeurde. Dat is dan gewoon het gezonde verstand, dat eventueel snel moet kunnen reageren. Maar angst? Zeker niet. Ik zit nooit met onnodige angst.

Gedachten zijn krachten. Dus is het niet verkeerd juist heel positief te denken. Het leeft een stuk plezieriger en bovendien werk je mee aan een betere wereld. Denk niet dat jij daar niets aan kunt veranderen in je eentje. Hoe meer druppels positiviteit, des te groter die oceaan zal zijn.

Waar angst zit, kan geen bewustzijn zijn.